Mobiliteitsplan

2017

Het mobiliteitsplan werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 5 september 2017.