Minimale levering van elektriciteit en aardgas voor wie een budgetmeter heeft

Wat

Prepaid (vroeger ‘budgetmeter’ genoemd) kan u helpen om het verbruik van elektriciteit en aardgas onder controle te houden. De Vlaamse overheid regelt voor gezinnen met een prepaid bovendien een minimale levering van elektriciteit en aardgas.

Als het noodkrediet voor elektriciteit op is, levert Fluvius nog een tijd elektriciteit aan 10 ampère.

Bij aardgas is een gegarandeerde minimale levering om technische redenen niet mogelijk. Wie niet oplaadt en ook zijn noodkrediet heeft opgebruikt, dreigt dan geen aardgas meer te hebben. Een gezin met een prepaid kunnen in de winterperiode in aanmerking komen voor financiële steun van de Vlaamse overheid om de aardgasmeter op te laden.

Gezinnen die hun budgetmeter voor aardgas niet meer kunnen opladen, kunnen vanaf de winter van 2010 terugvallen op een minimumlevering voor aardgas. Afhankelijk van het type woning en de samenstelling van het gezin kan het OCMW dan een minimumhoeveelheid aardgas ter beschikking stellen via de budgetmeterkaart.

U dient een afspraak te maken met een maatschappelijk werker van het team volwassenen te Itterbeek om de aanvraag persoonlijk in te leiden.

De maatschappelijk werker voert een sociaal onderzoek naar uw familiale, sociale en financiële situatie.

Uw dossier wordt vervolgens voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de sociale dienst.

Het OCMW engageert zich om binnen de 30 dagen na uw aanvraag een beslissing te nemen.

Voorwaarden

 • voor personen of gezinnen die hun budgetmeter voor aardgas niet meer kunnen opladen omwille van financiële moeilijkheden
 • voor de levering van aardgas tijdens de wintermaanden (van 1 december tot 31 maart)

Procedure

Informeer bij het OCMW van uw gemeente of u in aanmerking komt. Het OCMW onderzoekt uw aanvraag en beslist dan of u in aanmerking komt voor de minimale levering aardgas.

Het OCMW kan ook voorwaarden verbinden aan het geven van de financiële steun (de opladingen), bijvoorbeeld:

 • schuldbegeleiding en schuldafbouw
 • maatregelen om het gebruik te verminderen (bijvoorbeeld een energiescan laten uitvoeren)
 • een afspraak in verband met de oplading tijdens de niet-winterperiode met het doel vóór de volgende winterperiode een reserve te hebben
 • de terugbetaling van een gedeelte van het toegekende bedrag.

Als u in aanmerking komt, dan laadt het OCMW om de 14 dagen een minimale hoeveelheid aardgas op voor een bepaald bedrag.

Wat meebrengen

 •  een overzicht van uw inkomsten en uitgaven
 • identiteitskaart
 • een overzicht van alle inkomsten (inkomsten van alle gezinsleden)
 • een overzicht van alle vaste en variabele kosten (huishuur, elektriciteit, water, telefoon, medicatie,...)
 • een overzicht van eventuele schulden
 • het huurcontract

Bedrag

Het bedrag voor de minimale levering van aardgas is voor de wintermaanden 2021-2022 vastgesteld door de minister van Energie. Het bedrag wordt toegekend per halve maand. Dat bedrag is afhankelijk van het type woning en van uw statuut (bijvoorbeeld 'beschermde afnemer' of niet).

Voor gewone afnemers is het bedrag (in de 'winterperiode' 2020-2021):

 • voor een appartement: 38,66 euro per halve maand
 • voor een rijhuis of hoekhuis (maximaal 2 open gevels): 54,66 euro per halve maand
 • voor een vrijstaand huis of een huis met meer dan 2 open gevels: 64,66 euro per halve maand.

Voor beschermde afnemers is het bedrag (in de 'winterperiode' 2020-2021):

 • voor een appartement: 17,66 euro per halve maand
 • voor een rijhuis of hoekhuis (maximaal 2 open gevels): 24,66 euro per halve maand
 • voor een vrijstaand huis of een huis met meer dan 2 open gevels: 29,66 euro per halve maand.