Minimale levering van elektriciteit en aardgas voor wie een budgetmeter heeft

Wat

Als u klant bent bij de netbeheerder en voor aardgas betaalt via Prepaid (vroeger ‘budgetmeter’ genoemd), kan u tussen 1 november en 31 maart onder bepaalde voorwaarden een minimale levering aardgas aanvragen om uw woning te verwarmen.

Gezinnen die hun budgetmeter voor aardgas niet meer kunnen opladen, kunnen vanaf de winter van 2010 terugvallen op een minimumlevering voor aardgas. Afhankelijk van het type woning en de samenstelling van het gezin kan het OCMW dan een minimumhoeveelheid aardgas ter beschikking stellen via de budgetmeterkaart.

U dient een afspraak te maken met een maatschappelijk werker van het team volwassenen te Itterbeek om de aanvraag persoonlijk in te leiden.

De maatschappelijk werker voert een sociaal onderzoek naar uw familiale, sociale en financiële situatie.

Uw dossier wordt vervolgens voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de sociale dienst.

Het OCMW engageert zich om binnen de 30 dagen na uw aanvraag een beslissing te nemen.

Voorwaarden

 • voor personen of gezinnen die hun budgetmeter voor aardgas niet meer kunnen opladen omwille van financiële moeilijkheden
 • voor de levering van aardgas tijdens de wintermaanden (van 1 december tot 31 maart)

Procedure

Informeer bij het OCMW van uw gemeente of u in aanmerking komt. Het OCMW onderzoekt uw aanvraag en beslist dan of u in aanmerking komt voor de minimale levering aardgas. Als u in aanmerking komt, dan laadt het OCMW om de 14 dagen een minimale hoeveelheid aardgas op voor een bepaald bedrag.

Wat meebrengen

 •  een overzicht van uw inkomsten en uitgaven
 • identiteitskaart
 • een overzicht van alle inkomsten (inkomsten van alle gezinsleden)
 • een overzicht van alle vaste en variabele kosten (huishuur, elektriciteit, water, telefoon, medicatie,...)
 • een overzicht van eventuele schulden
 • het huurcontract

Bedrag

Het bedrag voor de minimale levering aardgas wordt jaarlijks in oktober vastgelegd door de minister van Energie. Het wordt berekend op basis van het sociaal tarief en het gemiddelde distributienettarief op dat moment. De hoogte van de tussenkomst is ook afhankelijk van het type woning en of iemand al dan niet het sociaal tarief krijgt..

Uitzondering: Omwille van de hoge energieprijzen werden de bedragen van de halfmaandelijkse tussenkomsten verhoogd op basis van de geldende tarieven vanaf 31 december. De verhoging komt er vanaf 1 februari en zal gelden tot en met 31 maart.

 • Voor gewone afnemers is het bedrag vanaf 1 februari 2022:
  • voor een appartement: 77,66 euro per halve maand
  • voor een rijhuis of hoekhuis (maximaal 2 open gevels): 110,66 per halve maand
  • voor een vrijstaand huis of een huis met meer dan 2 open gevels: 132,66 euro per halve maand.
 • Voor beschermde afnemers is het bedrag vanaf 1 februari 2022:
  • voor een appartement: 20,66 euro per halve maand
  • voor een rijhuis of hoekhuis (maximaal 2 open gevels): 29,66 euro per halve maand
  • voor een vrijstaand huis of een huis met meer dan 2 open gevels: 34, 66 euro per halve maand.