Lokaal overleg kinderopvang

Het Lokaal Overleg Kinderopvang werd opgestart in november 2007. Deze adviesraad heeft als doel het aanbod aan kinderopvang in de gemeente in kaart te brengen, ouders te informeren, te waken over tekortkomingen en zal mogelijke oplossingen aanbieden. Ook wil deze adviesraad de samenwerking tussen de aanbieders van kinderopvang bevorderen en zal het de kwaliteit trachten te stimuleren. Een uniforme en betaalbare kinderopvang voor elk kind in Dilbeek is een streefdoel. 

Enkele belangrijke taken zijn: advies geven aan het gemeentebestuur, behoeften inzake kinderopvang onderzoeken, activiteiten in deze sector opzetten en samenwerking tussen verenigingen, diensten en instellingen coördineren. 

In het lokaal overleg kinderopvang is minstens samengesteld uit een vertegenwoordiging van de Nederlandstalige lokale actoren kinderopvang, van de Nederlandstalige gebruikers en van het lokaal bestuur.