Lokaal Opvang Initiatief (LOI) voor verzoekers om internationale bescherming

Wat

Het OCMW organiseert lokale opvanginitiatieven (LOI). Dat zijn gemeubelde privéwoningen met de nodige voorzieningen, zodat de verzoeker om internationale bescherming zelf kan instaan voor zijn dagelijkse basisbehoeften. De verzoeker krijgt van het OCMW sociale en medische begeleiding.

Het grote voordeel van een LOI is dat de verzoeker dichtbij zijn OCMW wordt opgevangen en zo beter begeleid wordt door de maatschappelijk werker.

Het OCMW van Dilbeek biedt volgende hulpverlening aan de verzoeker om internationale bescherming in het LOI:

  • onderdak (huisvesting): elke persoon of elk gezin beschikt over een appartement of studio met de nodige faciliteiten
  • leefgeld (voor voeding, kleding, persoonlijke hygiëne en verzorging): dit leefgeld wordt wekelijks uitbetaald aan de verzoeker om internationale bescherming
  • medische hulpverlening: het OCMW neemt de medische en farmaceutische kosten ten laste en vordert deze terug bij het Ministerie van Volksgezondheid
  • psychosociale hulpverlening: de maatschappelijk werker begeleidt de verzoeker om internationale bescherming in zijn asielprocedure, maakt betrokkene wegwijs in de gemeente, schrijft betrokkene in voor taallessen,...

Het Lokaal Opvanginitiatief van Dilbeek werd opgericht in 2000 en biedt momenteel materiële steun aan 34 verzoekers om internationale bescherming in 11 woningen in de verschillende deelgemeenten van Dilbeek.

De contactgegevens van het LOI Dilbeek (team volwassenen te Groot-Bijgaarden) vindt u hiernaast.

Voorwaarden

De verzoekers om internationale bescherming worden aan het LOI toegewezen door het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers (FEDASIL).

Sinds de wijziging van de asielprocedure in juni 2007 hebben verzoekers om internationale bescherming tijdens hun asielprocedure enkel recht op materiële steun van een OCMW.

Procedure

In principe verblijft de verzoeker om internationale bescherming gedurende een eerste periode in een collectieve opvangstructuur (bijvoorbeeld een opvangcentrum). Daarna kan hij doorstromen naar een individuele opvangstructuur (een particuliere woning).

Bij een positieve afloop van de procedure, moeten de verzoekers de woning van het LOI verlaten binnen een termijn van twee maanden en een woning zoeken op de private huurmarkt.