Kerken- en pastorieplan

Met de goedkeuring van het kerkenbeleidsplan Dilbeek zetten het aartsbisdom en de gemeente Dilbeek samen in 2017 een eerste belangrijke stap om de Dilbeekse kerkgebouwen een waardige toekomst te geven. Voor elk van de kerkgebouwen werd een keuze gemaakt tussen het behoud voor de eredienst met valorisatie (en eventueel medegebruik), een nevenbestemming of een herbestemming. 

De gemeente bundelde deze informatie in een kerken- en pastorieplan. Hierin krijgt men, naast heel wat historische informatie over de kerkgebouwen en pastorieën van Dilbeek, ook een overzicht van het participatieve traject en de toekomstvisies die daaruit zijn gekomen.