Itterbeeksebaan: (her)aanleg wegenis, fietspaden en voetpaden

Waarom deze werken?

Binnen het strategische meerjarenplan wil de gemeente “Klaar zijn voor morgen”! We gaan dit doen door te bouwen aan een groene, gezonde, veilige en actieve omgeving, gewapend tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Met deze werken willen we dan ook…

  • ons wapenen tegen de gevolgen van de klimaatveranderingen door het in te zetten op het gebruik van duurzamere materialen en groenzones waar mogelijk, door de verkeersveiligheid voor iedere weggebruiker te verbeteren en een weg aanleggen voor de toekomst

Wat gaan we doen?

Om de verkeersveiligheid voor de trage weggebruiker te verbeteren worden er over de volledige Itterbeeksebaan, tussen Ninoofsesteenweg en grens Anderlecht, fietspaden aangelegd, die veilig gescheiden zijn van de weg.

Daarnaast zal ook de volledige weg vernieuwd worden, worden er waar mogelijk parkeerstroken voorzien, en leggen we veilige en toegankelijke voetpaden en bushaltes aan.

Ontwerpplannen

Hieronder kunnen jullie de ontwerpplannen vinden, opgedeeld in verschillende zones:

Verloop van de werken

Vanaf +/- november 2020 zullen enkele nutsmaatschappijen (oa de Watergroep) starten met voorbereidende werken.

De werken zullen vermoedelijk starten in het najaar van 2021.