Itterbeeksebaan: (her)aanleg wegenis, fietspaden en voetpaden

Update 24/3

De tweede fase van de werken zal beginnen op 25 april 2022. Deze tweede fase zal beginnen waar fase 1 gestopt is (t.h.v. Doornstraat) en loopt door tot aan Makady. Daarna volgt een derde fase voor het resterende gedeelte. Deze derde fase is gecreëerd om de toegang tot de handelaar te vergemakkelijken.

De nieuwe omleiding zal tijdig op voorhand aangeduid worden.

Waarom deze werken?

Binnen het strategische meerjarenplan wil de gemeente “Klaar zijn voor morgen”! We gaan dit doen door te bouwen aan een groene, gezonde, veilige en actieve omgeving, gewapend tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Met deze werken willen we dan ook…

  • ons wapenen tegen de gevolgen van de klimaatveranderingen door het in te zetten op het gebruik van duurzamere materialen en groenzones waar mogelijk, door de verkeersveiligheid voor iedere weggebruiker te verbeteren en een weg aanleggen voor de toekomst

Wat gaan we doen?

Om de verkeersveiligheid voor de trage weggebruiker te verbeteren worden er over de volledige Itterbeeksebaan, tussen Ninoofsesteenweg en grens Anderlecht, fietspaden aangelegd, die veilig gescheiden zijn van de weg.

Daarnaast zal ook de volledige weg vernieuwd worden, worden er waar mogelijk parkeerstroken voorzien, en leggen we veilige en toegankelijke voetpaden en bushaltes aan.

Ontwerpplannen

Hieronder kunnen jullie de ontwerpplannen vinden, opgedeeld in verschillende zones:

Route De Lijn

Verloop van de werken

Er is een aannemer aangesteld. 

De werken zullen starten in januari 2022.

Veelgestelde vragen

De werken vatten aan op maandag 17 januari 2022. Een exacte einddatum is onmogelijk te voorzien, dit hangt van heel veel factoren af. Het streefdoel is om alles klaar te krijgen tegen eind oktober 2022.

Er zal getracht worden om buiten de werkuren, indien mogelijk, de steenslag aan te leggen zodat je kan laden en lossen tot aan je woning. Te voet en met de fiets zal je woning altijd bereikbaar blijven.

Volg zeker de instructies van de werfleider om ieders veiligheid te garanderen. Loop niet voor of achter de machines. De voetpaden zullen zo lang als mogelijk aanwezig blijven.

De ophalingen van huisvuil, PMD, glas en papier in de werfzone worden uit noodzaak gewijzigd:

Huisvuil en PMD (afval in zakken) worden door de aannemer verzameld de ochtend van de ophaling. U dient de afvalzak(ken) de avond voordien buiten te zetten. Personen die hun afvalzak vergaten buiten te zetten, krijgen de week nadien een nieuwe kans.

Glas en papier kan door de aannemer niet verzameld worden en dient u zelf gratis naar het recyclagepark te brengen gedurende de werken.

De werfzone is niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Daarom moeten alle wagens en andere voertuigen buiten de werfzone geplaatst te worden. Parkeren kan in de omliggende straten buiten de werfzone. Tussen 17u en 7u (de nacht dus) en in het weekend (continu) kan er indien mogelijk wel geparkeerd worden.

Gezien de post per fiets geleverd wordt, zal deze geen grote hinder ondervinden. Voor pakjes die met een voertuig geleverd worden kan dit wel hinderlijk zijn. Er is steeds een werfleider aanwezig die indien nodig iemand kan doorlaten.

De aannemer zal ervoor zorgen dat de werf veilig afgewerkt is en waar mogelijk een "minder hinder" steenslag aanbrengen. Er zal beperkte toegang zijn voor de bewoners, het doorgaand verkeer moet nog altijd de omleiding volgen.

Handelaars die ernstige hinder ondervinden van werken op het openbaar domein kunnen rekenen op een hinderpremie en desgevallend een sluitingspremie. (voorwaarden te vinden bij VLAIO)

Deze compensatie is een initiatief van het Vlaams Gewest, met het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) als bevoegde instantie. Meer info hier.

Indien je een levering van meubelen of andere grotere zaken hebt,  je gaat verhuizen tijdens de werken of er dienen werken aan je huis te gebeuren waarvoor een aannemer tot bij je huis moet geraken.

Als je een specifieke timing hebt waarop dit moet doorgaan, laat dit weten aan de projectleider of werfleider. Dan zal er samen gekeken worden wat de mogelijkheden zijn om toegang te kunnen krijgen tot jouw woning/eigendom.

Op deze pagina zullen steeds updates worden geplaatst.

De werfleiders, Glenn Vanhaeren (0476 32 83 16) en Stijn Van de Vliet (0470 92 95 92), zijn bereikbaar iedere werkdag tussen 7u en 16u op de werf of in de werfkeet.

De werfkeet staat op de parking van het OCMW Breugheldal.