Ingroening Smissenbosstraat, Rondenbosstraat en Openluchtveldlaan

Nieuws

Omschrijving

De gemeente maakt van werken van netbeheerder Fluvius gebruik om de voetpadzones mee aan te pakken in de Smissenbosstraat, Rondebosstraat en Openluchtveldlaan (zie plannen). De bestaande verharding wordt opgebroken en er worden meer grasstroken gecreëerd. Hierdoor zal er een mooi en goed ecologisch straatbeeld ontstaan met een natuurvriendelijk onderhoud.

Voetpaden met verlichtingspalen (nieuwe led-armaturen) worden voorzien langs de ene kant van de straatzijde. In dit geval is dit in de Rondebosstraat langs de zijde met de even huisnummers. De andere straatzijde wordt integraal ingegroend (wateropname, warmte reflectie,…) en voorzien van degelijke bomen (schaduw, co2 reductie, …). De bestaande straatbomen zullen dus plaats maken voor andere bomen. Op die manier komen bomen nooit in conflict met voetpad of verlichting en vormt dit een duurzame structurele oplossing.

De toegangen en oprit tot uw eigendom zullen verhard worden tot aan de straat. De overige stroken worden ingezaaid met gras. Indien u de bestaande privéverharding (tegels, kasseien, betonstraatstenen,…) wenst te stockeren om elders te hergebruiken kan u dit altijd melden aan de aannemer of de stroom openbare ruimte.

De aannemer die de opritten en toegangen dient te vernieuwen zal de bewoners verwittigen alvorens de verharding aan te leggen.
Het onderhoud zal verzorgd worden door de gemeentelijke diensten die op regelmatige basis de ingegroende stroken zullen maaien. Uiteraard bent u vrij om deze zelf te maaien, maar dit is geheel vrijblijvend.

Documenten