Fluvius

Fluvius System Operator cvba is het onafhankelijk bedrijf dat instaat voor 

  • de aanleg, het beheer en het onderhoud van de distributienetten voor elektriciteit en aardgas in alle 300 Vlaamse gemeenten 
  • het beheer van de openbare verlichting in alle 300 Vlaamse gemeenten 
  • de aanleg, het beheer en het onderhoud van de riolering in 84 Vlaamse gemeenten 
  • het beheer van het kabeldistributienet in 102 Vlaamse gemeenten 
  • de aanleg van warmtenetten 
  • de taken van sociale energieleverancier 
  • de promotie van rationeel energie- en watergebruik 
  • de ondersteuning van de lokale besturen in Vlaanderen bij hun streven naar meer energie-efficiëntie en het bereiken van de klimaatdoelstellingen. 

Fluvius voert deze opdrachten uit in opdracht en voor rekening van 14 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (‘intercommunales’): Gaselwest, IMEA, Imewo, Infrax-West, Inter-aqua, Inter-energa, Intergem, Inter-media, Iveg, Iveka, Iverlek, PBE, Riobra en Sibelgas. Deze 14 intercommunale verenigingen zijn tevens de aandeelhouders van Fluvius System Operator cvba.

Documenten

Website