Eetfestijn

Wat

Organiseer je een eetfestijn? Vul dan het formulier 'melding eetfestijn' in.

Doelgroep

Eetfestijnen  vb. Spaghettiavond Scouts De Pelgrims, Eetfeest Koninklijke Harmonie Crescendo, Forel- en Schnitzelfestijn Savio, Eetfestijn WTC De Geuzen, Eetfestijn CD&V, Eetfestijn Volley Schepdaal, Mosselkermis SDI...

Procedure

Een melding van een eetfestijn wordt doorgegeven aan de politie en de noodplanambtenaar. Enkel wanneer u in het formulier een deelvergunning vraagt - zoals toelating tot het schenken van sterke drank, verkeersmaatregelen of toelating tot het plaatsen van tijdelijke publiciteitsborden - zal u schriftelijk de beslissing hierover ontvangen.

Ten laatste 8 weken voor het eetfestijn moet u het aanvraagformulier indienen. Opgelet: de behandeling van de aanvraag vraagt tijd, respecteer daarom de indieningstermijn. 

Bezorg het volledig ingevulde en ondertekende formulier aan het evenementenloket. Verzend de bundel en de eventuele bijlagen naar:

  • het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1, 1700 Dilbeek
  • of – bij voorkeur – elektronisch naar evenementen@dilbeek.be.

Documenten