Deontologische commissie

De deontologische commissie waakt over de correcte toepassing van de deontologische code voor mandatarissen. Deze commissie komt niet, zoals de andere commissies, op vooraf vastgestelde data samen. De commissie komt samen wanneer er zich een deontologische kwestie voordoet.

Agenda en verslagen

Samenstelling