Bestuursakkoord

De partijen van de coalitie zetten bij het begin van de legislatuur de lijnen uit van de nadrukken die zij de komende jaren willen leggen. Het vormt zo mee de basis voor de bespreking en het opstellen van het meerjarenplan.