Detailhandelsplan

Wat

In een detailhandelsplan wordt een visie uitgewerkt op de kleinhandel in de gemeente, om zo de economische dynamiek en de leefbaarheid in de handelskernen te stimuleren. In 2014 werd het detailhandelsplan gefinaliseerd, hieruit is gebleken dat er een groeipotentieel is voor het centrum van Dilbeek.

Dilbeek heeft met de opmaak van het detailhandelsplan en het masterplan Dilbeek-centrum gekozen om te investeren in het centrum en er een bloeiende handelskern van te maken. In het masterplan Dilbeek-centrum werden reeds een aantal principes van het detailhandelsplan vertaald naar het streefbeeld voor de toekomstige handelskern.

Om de beleidsvisie verder vorm te geven is het belangrijk een toekomstvisie en een actieplan op te stellen.

Voor de opmaak van deze toekomstvisie en het actieplan wordt binnenkort een deskundig ontwerpbureau aangesteld.

Documenten