Retributies en tarieven

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeenteoverheid in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik maakt van die dienst of prestatie. Volgens de rechtbank is het van essentieel belang dat er een redelijk verband is tussen de kostprijs van de dienst (prestatie) en het tarief van de retributie.

Zowel belastingen als retributies worden vastgesteld door de gemeenteraad.