Bemiddeling bij uithuiszetting

Wat

Bij een ernstig conflict tussen huurder en verhuurder kan de verhuurder een procedure tot uithuiszetting opstarten bij het Vredegerecht. De vrederechter zal in dat geval tevens het OCMW inschakelen en zo trachten een effectieve uithuiszetting te voorkomen.

Procedure

  • het Vredegerecht brengt het OCMW op de hoogte 
  • het OCMW contacteert de huurder

U dient een afspraak te maken met een maatschappelijk werker van de sociale dienst.

 

Wat meebrengen

U kan uw financiële situatie aantonen door het volgende mee te brengen:

  • identiteitskaart
  • een overzicht van alle inkomsten (inkomsten van alle gezinsleden)
  • een overzicht van alle vaste en variabele kosten (huishuur, elektriciteit, water, telefoon, medicatie,...)
  • een overzicht van eventuele schulden
  • het huurcontract