Belasting op de verkoop van afvalzakken

Tarieven

  • kleine huisvuilzakken 15l: € 0,50 per zak

  • kleine huisvuilzakken 30l : € 1 per zak

  • grote huisvuilzakken 60l: € 2 per zak

  • PMD-zakken 60l: € 0,15 per zak
  • PMD-zakken 100l: € 0,25 per zak
  • grote GFT-zakken 60 liter: € 1,00 per zak

  • kleine GFT-zakken 30 liter: € 0,50 per zak

  • kleine GFT-zakken 15 liter: € 0,25 per zak