Baron de Vironlaan: Heraanleg wegenis

Wat gaan we doen?

Met de volledige herinrichting van de Baron de Vironlaan wensen we de grote invalsweg van Dilbeek, onze poort naar het centrum, niet enkel verkeersveiliger te maken maar ook kwalitatief en klimaatklaar op te waarderen.

Zo zal er worden gewerkt naar een kwalitatieve nieuwe bovenbouw met grote aandacht voor leefbaarheid, ecologie en zwakke weggebruiker.

Grote verandering ten opzichte van de situatie van vandaag, zal de aanleg van fietspaden zijn om fietsverplaatsingen een pak veiliger te maken.

Waar staan we al?

Via openbare procedure werd het studiebureau Goegebeur aangesteld voor de opmaak van de studie en ontwerpplannen. Onze wensen werden met hun volledig doorsproken waarna er een startnota met bijhorende profielschetsen werd opgemaakt. Deze werden vervolgens besproken met het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, De Lijn, de provincie en Agentschap Wegen en Verkeer. Na een infomoment met de bewoners op 30 maart 2021 werd de projectnota opgemaakt.

De ontwerpplannen zijn klaar.

De nutsmaatschappijen hebben eind 2022 de nutsvoorzieningen vernieuwd, welke nu ook klaar zijn voor de heraanleg.

Wat doen we nu?

Nu het ontwerp klaar is voor realisatie wordt er gezocht naar een geschikte aannemer. Dit gebeurt ook via openbare procedure. Na het gunnen van een aannemer kan een meer gedetailleerde planning opgemaakt worden. De bewoners zullen ook tijdig geïnformeerd worden over de werken.