Baron de Vironlaan: Heraanleg wegenis

Wat gaan we doen?

Met de volledige herinrichting van de Baron de Vironlaan wensen we de grote invalsweg van Dilbeek, onze poort naar het centrum, niet enkel verkeersveiliger te maken maar ook kwalitatief en klimaatklaar op te waarderen.

Zo zal er worden gewerkt naar een kwalitatieve nieuwe bovenbouw met grote aandacht voor leefbaarheid, ecologie en zwakke weggebruiker.

Grote verandering ten opzichte van de situatie van vandaag, zal de aanleg van fietspaden zijn om fietsverplaatsingen een pak veiliger te maken.

Waar staan we al?

Via openbare procedure werd het studiebureau Goegebeur aangesteld voor de opmaak van de studie en ontwerpplannen. Onze wensen werden met hun volledig doorsproken waarna er een startnota met bijhorende profielschetsen werd opgemaakt. Deze werden vervolgens besproken met het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, De Lijn, de provincie en Agentschap Wegen en Verkeer. Na een infomoment met de bewoners op 30 maart 2021 werd de projectnota opgemaakt.

De ontwerpplannen zijn klaar.

De nutsmaatschappijen hebben eind 2022 hun nutsvoorzieningen vernieuwd.

Via openbare procedure werd de aannemer Viabuild aangesteld om de werken uit te voeren. In de zomer werd een infoavond gehouden voor alle geïnteresseerden. De werken zijn gestart op 4 september.

Wat doen we nu?

Momenteel wordt fase 1 (Sint-Alenalaan tot en met de helft van het kruispunt Berchemstraat) opgebroken. Daarna kan de opbouw beginnen, startend met de voetpaden.