Baron de Vironlaan. Heraanleg wegenis

Wat gaan we doen?

Met de volledige herinrichting van de Baron de Vironlaan wensen we de grote invalsweg van Dilbeek, onze poort naar het centrum, niet enkel verkeersveiliger te maken maar ook kwalitatief en klimaatklaar op te waarderen.

Zo zal er worden gewerkt naar een kwalitatieve nieuwe bovenbouw met grote aandacht voor leefbaarheid, ecologie en zwakke weggebruiker.

Grote verandering ten opzichte van de situatie van vandaag, zal de aanleg van fietspaden zijn om fietsverplaatsingen een pak veiliger te maken.

Waar staan we al?

Het bestek voor opmaak studie en ontwerp plannen werd opgemaakt en gegund aan studiebureau Goegebeur. Onze wensen werden met hun volledig doorsproken waarna er een startnota met bijhorende profielschetsen werd opgemaakt. Deze werden vervolgens besproken met het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, De Lijn, de provincie en Agentschap Wegen en Verkeer.

Wat doen we nu?

Na een startnota dient de eigenlijke projectnota te worden opgemaakt. Om niets over het hoofd te zien én omdat niemand de eigenlijke situatie beter kent dan de bewoners werd voor het opmaken van de projectnota een infomoment gehouden met de bewoners op 30 maart 2021. Vragen en opmerkingen worden mee in het ontwerpbad genomen om zo te komen tot ons gedroomde leefbare ontwerp.

In dit filmpje zie je hoe de straat er zou kunnen gaan uitzien.