Archief raadplegen

Wat

Documenten ontvangen en geproduceerd door de gemeentelijke diensten (van voor en na de fusie van 1977) kunnen in het gemeentearchief geraadpleegd worden.

Voorwaarden

Doorgaans zijn alle stukken vrij te raadplegen, behoudens volgens uitzonderingen:

 • bestuursdocumenten van minder dan 30 jaar oud
 • bestuursdocumenten die informatie van persoonlijke aard bevatten, tenzij de informatie over de aanvrager zelf gaat
 • gerechtelijke documenten van minder dan 100 jaar oud
 • registers en akten van geboorte van minder dan 100 jaar oud
 • registers en akten van huwelijk van minder dan 75 jaar oud
 • registers en akten van overlijden van minder dan 50 jaar oud
 • bevolkings- en vreemdelingenregisters die minder dan 120 jaar geleden werden afgesloten
 • archiefstukken die niet toegankelijk zijn, cfr. het leeszaalreglement
 • voor de raadpleging van bouwdossiers moet contact worden opgenomen met Wonen en Ondernemen

Meer informatie is te vinden in het leeszaalreglement.

 

Procedure

 • Bij een eerste bezoek vult u een bezoekersfiche in. Bij het invullen en ondertekenen van de fiche ontvangt u een exemplaar van het leeszaalreglement.
 • Bij volgende bezoeken vult u het bezoekersregister in.
 • Er wordt gewerkt aan het maken van plaatsingslijsten en inventarissen. Een overzicht van de genealogische bronnen kan u op deze pagina vinden. U kan op voorhand de archiefdienst contacteren met vragen over de inhoud van het archief. Bezoekers worden wel verondersteld hun eigen opzoekingen te doen.

Wat meebrengen

 • Voor informatie uit bevolkings- en vreemdelingenregisters die minder dan 120 jaar geleden zijn afgesloten, voor genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden: schriftelijke toelating van:
  • de betrokken persoon
  • of indien die niet meer in leven is of niet meer gezond van geest is, diens echtgeno(o)t(e)
  • of indien die niet meer in leven is of niet meer gezond van geest is, tenminste één afstammeling in de eerste graad van de betrokken persoon
  • of indien ook dat niet mogelijk is, het College van Burgemeester en Schepenen (best via de archiefdienst)
 • Voor bestuursdocumenten van minder dan 30 jaar oud: schriftelijke toelating van de algemeen directeur

Bedrag

 • Het raadplegen van archief is gratis.
 • Fotokopieën kosten €0.20 per stuk; de eerste 5 zijn gratis.

Nuttige links