Algemeen directeur

De algemeen directeur staat in voor de algemene leiding van de teams. Zij staat aan het hoofd van het personeel en is verantwoordelijk voor het dagelijkse personeelsbeheer. Samen met het managementteam coördineert zij de werking van de organisatie en bereidt zij beleidsdocumenten – meerjarenplan, rekening, organogram, rechtspositieregeling, … - voor.

Samen met de administratie bereidt de algemeen directeur de vergaderingen van de bestuursorganen voor. Zij woont de vergaderingen bij en adviseert de mandatarissen op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak.