Afvalvoorkoming

De gemeente ondersteunt u om onze gezamenlijke afvalberg zo klein mogelijk te houden door er samen bewust mee om te gaan van aankoop tot hergebruik of verwerking.