Speelplein en school op site Begijnenborre

Als alles goed gaat start in het voorjaar de bouw van een unieke en duurzame combinatie van lokalen voor de speelpleinwerking en de kleuterafdeling van gemeenteschool Jongslag op de site van Begijnenborre. Die blijft ook na de werken een openbaar en natuurlijk speelterrein voor alle kinderen uit de buurt. 

De huidige lokalen van de speepleinwerking zijn in slechte staat en dringend aan vervanging toe. Maar de site bleek ook een ideale locatie om de wijkschool uit de Lambrechtslaan op te vangen vanaf schooljaar 2014-2015. Daarom werd gekozen voor een uniek combinatieproject: vermits school en speelpleinwerking op heel andere momenten plaatsvinden, kunnen ze perfect naast elkaar gebruik maken van de infrastructuur. Bij de realisatie van dit project zal ook de capaciteit van de kleuterafdeling van Jongslag stap voor stap kunnen verdubbelen, waardoor er voor 80 extra kleuters plaats komt”.

In de zomer van 2015 startte een procedure bij Team Vlaams Bouwmeester voor de aanstelling van een architect en uit meer dan 90 kandidaten en 4 geselecteerd ontwerpen werd in september 2016 gekozen voor het concept van Team Begijnenborre  bestaande uit Carton123 / Natural Born Architects / Atelier Starzak Strebicki / Atelier Arne Deruyter.  Het ontwerp werd verder uitgewerkt en verschillende keren besproken met de buurt. Inmiddels is de bouwvergunning afgeleverd, werd de erfpacht voor het terrein aangepast en is het project in aanbesteding. Het ontwerp is door het gedeeld gebruik niet alleen duurzaam qua opzet, maar zal ook energiezuinig zijn (BEN) en voorzien van groendaken en een PV-installatie.

Het cirkelvormig ontwerp weeft zich tussen de bestaande rijen lindenbomen. Er is een vleugel met 8 kleuterklasjes en een vleugel met aanpasbare speellokalen voor de speelpleinwerking. De vleugels ontmoeten elkaar centraal bij de gedeelde ruimtes. Zowel de speelpleinwerking als de school zal kunnen gebruik maken van een refter met keuken, een polyvalente zaal, staflokalen en het sanitair. De cirkel wordt rond gemaakt met luifels die de kinderen overdekte speelruimte bieden.  

Ook de unieke gedeelde buitenruimte kreeg een gedetailleerd ontwerp. Het wordt een echt natuurlijk speelparadijs met natuurlijke speelelementen ingebed in het landschap. Het terrein wordt geen afgebakend fort met klassieke omheining maar moet ook buiten de schooluren bruikbaar zijn als openbaar speelterrein. Ook aan de mobiliteit is gedacht: de focus ligt op de zachte weggebruiker met een nieuwe ingang, de toegang voor wagens wordt veiliger door een verbreding van de weg en er is ook een nieuwe parkeerzone voorzien die buiten de piekmomenten als speelzone kan gebruikt worden.

 Als alles goed gaat starten de werken in het voorjaar van 2019. Tijdens de werken blijft de kleuterschool ter plaatse. De containerklassen kunnen blijven staan maar de speelruimte zal zich naar de achterkant van het terrein verplaatsen. De speelpleinwerking wordt tijdens de werken beperkt tot de kleuterwerking (3-5 jarigen). De werking voor de 6-14 jarigen verhuist tijdelijk naar jeugdcentrum Castelhof.  De hoop is tegen de start van schooljaar 2021-2022 de nieuwe lokalen in gebruik te kunnen nemen.