Woonzorgcentrum Breugheldal

Wat

Een residentiële opvangvorm om continue zorg te verstrekken in een aangepast leefmilieu aan ouderen voor wie de draagkracht en de mogelijkheden van de mantelzorg en de professionele thuiszorg ontoereikend zijn.

Op het Dilbeekse grondgebied zijn er 7 woonzorgcentra die opvangmogelijkheid voor senioren bieden. Het betreft 6 privé - initiatieven en 1 WZC van het OCMW.

Voorwaarden

De woonzorgcentra zijn enkel toegankelijk voor 65 - plussers.

Het WZC Breugheldal van het OCMW richt zich specifiek naar Dilbekenaren en beschikt over 98 woongelegenheden in zowel éénpersoonskamers als tweepersoonskamers (beperkt).

Sedert januari 2015 wordt er gewerkt in 3 verschillende afdelingen: afdeling Binnenhof telt 36 bedden (open afdeling), afdeling Mullenhof telt 36 bedden (open afdeling) en afdeling Neerhof beschikt over 28 bedden (gesloten afdeling voor personen met dementie).

Om de wachtlijst te beheren en de aanvragen efficiënter te kunnen beantwoorden, is er een actieve en passieve wachtlijst.

 • Wie kiest voor een opname op de actieve wachtlijst wenst een opname zodra de mogelijkheid wordt aangeboden en tekent dan ook een document "intentie tot opname". Deze inschrijving kan enkel met handtekening van betrokkene of zijn medeweten. In het opnamereglement wordt bij toewijzing van een vrijgekomen woongelegenheid ook rekening gehouden met het zorgprofiel (O, A, B of C). Vandaar dat ook gevraagd wordt een Katz-schaal (evaluatieschaal) te laten invullen door de huisarts of de verpleegkundige.
 • Wie kiest voor een opname op de passieve wachtlijst geeft te kennen dat het een preventieve inschrijving betreft en vult het "inschrijvingsdocumenten passieve wachtlijst” in.

U kan hiervoor altijd het opnamereglement raadplegen.

Bedrag

Kostprijs inwoner Dilbeek:

 • éénpersoonskamer 18m²: € 52,74/dag (afdeling Binnenhof)
 • éénpersoonskamer 24m²: € 56,98/dag (afdeling Binnenhof)
 • éénpersoonskamer 23,15m²: € 62,66/dag (afdeling Mullenhof)
 • éénpersoonskamer 26,02m² of 26,46m²: € 66,09/dag (afdeling Mullenhof)
 • tweepersoonskamer: € 46,13/dag (afdeling Binnenhof)
 • éénpersoonskamer op de afdeling personen met dementie: € 54,80/dag (afdeling Neerhof)

Kostprijs niet-inwoner Dilbeek:

 • éénpersoonskamer 18m²: € 55,76/dag (afdeling Binnenhof)
 • éénpersoonskamer 24m²: € 60,38/dag (afdeling Binnenhof)
 • éénpersoonskamer 23,15m²: € 66,09/dag (afdeling Mullenhof)
 • éénpersoonskamer 26,02m² of 26,46m²: € 69,51/dag (afdeling Mullenhof)
 • tweepersoonskamer: € 49,14/dag (afdeling Binnenhof)
 • éénpersoonskamer op de afdeling personen met dementie: € 57,80/dag (afdeling Neerhof)

Er zijn 3 kamers kortverblijf in het WZC Breugheldal: één op afdeling Binnenhof (inw. € 56,98/dag, niet-inw. € 60,38/dag) , één kamer op afdeling Mullenhof (inw. € 56,98/dag, niet-inw. € 60,38/dag) en één op afdeling Neerhof (beschermde afdeling voor personen met dementie, inw. € 54,80/dag, niet-inw. € 57,80/dag).

In de dagprijs zijn o.a. inbegrepen: voeding, verzorging, incontinentiemateriaal, abonnement kabel - tv. Voor bewoners met een zwaar zorgprofiel (B - of C - profiel) is eveneens de kiné inbegrepen.

Supplementen zijn o.a.: telefoon, paramedische behandelingen, doktersconsultaties, medicatie en was kledij.

Inschrijvingsdocumenten

Meer informatie