Woningen voor ouderen

Wat

Het OCMW Dilbeek verhuurt 8 ouderenwoningen te Schepdaal en 6 sociale woningen "De Krekel" te Sint - Ulriks - Kapelle.

Ouderenwoningen Schepdaal

De acht woningen zijn gelegen in het centrum van de gemeente Schepdaal en zijn zowel bestemd voor alleenstaanden als voor echtparen vanaf 65 jaar. De bewoners kunnen nog zelfstandig wonen en/of beroep doen op thuiszorg. Er is een lange wachttijd.

Sociale huurwoningen "De Krekel"

In het centrum van Sint - Ulriks - Kapelle staan 6 sociale woningen, gelijkvloers aan elkaar geschakeld. Valide echtparen of alleenstaanden, vanaf 55 jaar, kunnen deze onder welbepaalde voorwaarden (voorwaarden van sociale huisvesting) huren. De bewoners kunnen nog zelfstandig wonen en/of beroep doen op thuiszorg.

Voorwaarden

Ouderenwoningen Schepdaal

  • inwoner zijn van Dilbeek
  • 65 - plusser

Sociale woningen - "De Krekel"

Deze 6 woningen worden verhuurd volgens strikte voorwaarden (zelfde als voor sociale huisvesting). Het betreft onder andere:

  • inkomensvoorwaarde
  • eigendomsvoorwaarde
  • taalvoorwaarde
  • inburgeringsvoorwaarden
  • inschrijving in het bevolkings - of vreemdelingenregister.

Bij de toewijzing van een woning krijgen inwoners van Dilbeek en 55 - plussers krijgen voorrang, gezien deze woningen aangepast zijn aan senioren.

Bedrag

Voor de ouderenwoningen in Schepdaal bedraagt de maandelijkse huurprijs € 508,91 sedert 1 januari 2017 (kosten van het verblijf, energie - en waterverbruik in de prijs inbegrepen).

De huurprijs voor de sociale woningen - "De Krekel" wordt individueel vastgesteld op basis van het inkomen van de (toekomstige) bewoner(s). Er wordt maandelijks een voorschot van € 85/maand gevraagd voor water, verwarming en elektriciteit. Jaarlijks volgt er een individuele afrekening.