Wie zijn we?

De welzijnsraad, opgericht in 1973, is een erkende adviesraad met als doel het bevorderen van het algemeen welzijn van alle inwoners van Dilbeek. Een 40-tal verenigingen en geïnteresseerde burgers zijn lid van deze adviesraad. Het zijn ervaringsdeskundige inwoners en vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de brede sociale sector. De raad wordt ondersteund door team volwassenen welzijn Groot-Bijgaarden. Samen werken wij aan een sociaal Dilbeek.

De welzijnsraad geeft advies aan het gemeentebestuur over welzijnsthema’s en helpt ook oplossingen te zoeken voor maatschappelijke sociale situaties. Zij adviseren bij nieuwe sociale subsidies, de herwerking van sociale subsidies, de subsidie aan de sociale verenigingen, sociale projecten, …

Jaarlijks neemt de Welzijnsraad deel aan een aantal vaste activiteiten: Dag van de DilbekenaarMet belgerinkel naar de winkel, Dag van de Armoede, … Ook de organisatie van de jaarlijkse azaleaverkoop voor Kom op Tegen Kanker is telkens een succes. En sedert 2013 werd het kankerplatform opgericht.

Via deze website en het gemeentelijk infoblad informeert de welzijnsraad de inwoners van Dilbeek.

De welzijnsraad bestaat uit een Algemene Vergadering en een Bureau samengesteld uit vertegenwoordigers van sociale verenigingen, geïnteresseerde burgers, deskundigen vanuit het OCMW en de gemeentelijke dienst Welzijn en Preventie, de schepen van welzijn / OCMW- voorzitter.

De Algemene Vergadering komt minstens 2 maal per jaar samen. Op deze vergadering worden alle leden uitgenodigd. De begroting en de rekening, de algemene werking en nieuws van de welzijnsdiensten staan op de agenda. Het Bestuur komt 2-maandelijks samen en bespreekt de werking van de raad, bereidt dossiers voor en bouwt activiteiten uit, …

Wil je meedoen? Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe leden! Wil je graag toetreden of wil je gewoon eens een kijkje komen nemen? Contacteer ons.

 • Op 26 april 1973 werd, als eerste Dilbeekse adviesraad, de sociale raad opgericht.

Met de fusie der gemeenten werd de sociale raad aangepast en sedertdien de spreekbuis van de Dilbeekse bevolking naar het gemeentebestuur toe over alles wat met ‘sociale’ onderwerpen te maken heeft.

Onder impuls van de sociale raad kwam er o.a.:

 • gemeentelijke subsidie voor water en elektriciteit
 • sociaal-pedagogische subsidie aan ouders die hun kind met een handicap thuis verzorgen
 • sociaal-pedagogische subsidie aan instellingen die een Dilbeekse persoon met een handicap opvangen
 • alarmtoestellen voor bejaarden
 • wachtdienst huisartsen in Dilbeek
 • vervoerdienst
 • oprichting “bejaardenraad” in 1982 (nu Seniorenraad, zelfstandige adviesraad)
 • opvang zieke kinderen

De sociale raad werkte mee aan een onderzoek bij  senioren. Hieruit groeide:

 • de klusjesdienst
 • de pakjesbedeling bij zieke senioren
 • de sociale gids voor 60-plussers

De sociale raad organiseerde 2 grootschalige onderzoeken:

1. bij alle 65-plussers – met als resultaat:

 • organisatie Westrandactiviteiten voor senioren
 • oprichting dienst “bejaardenhulp”
 • aansporen tot bouw van een “bejaardentehuis”

2. bij moeders met kinderen tussen 1 en 4 jaar – met als resultaat:

 • oprichting dienst onthaalmoeders

Sedert 2013, 40 jaar sociale raad,  werd gekozen voor een nieuwe naam, een nieuwe dynamiek, een nieuw logo.

De klemtoon ligt momenteel op volgende thema’s:

 • Jaarlijkse actie: ‘Plantjesverkoop Kom tegen Kanker’
 • Kankerplatform: Informatiemomenten en de Onco Babbelgroep
 • Acties zoals bijvoorbeeld de ‘Ontmoeten, doet goed’ actie & ‘Maak de puzzel compleet’
 • Opvolging sociaal welzijnsbeleid in Dilbeek