Interesseformulier aanbestedingen

Bedankt voor uw interesse. Vul de gegevens hieronder zo volledig mogelijk in, zo beschikken wij over de juiste informatie bij mogelijk interessante aanbestedingen.

 

Welke producten en/of diensten kunt u leveren ? (wees zo specifiek mogelijk, bv. niet “aanneemwerk” maar specifiëren wat voor soort werk/producten u kunt leveren “leveren betonstenen, uitvoeren rioleringswerkzaamheden, enz. )

De persoonlijke gegevens die u ons via dit formulier bezorgt, worden uitsluitend gebruikt in functie van de door u gewenste dienstverlening (volgens de GDPR van 25 mei 2018). Wij verwijzen naar onze volledige privacyverklaring voor meer informatie.

Indien u niet meer geïnformeerd wenst te worden over deze dienstverlening, kan u daarvoor eenvoudig een mailtje sturen naar info@dilbeek.be.