Voorschotten op sociale uitkeringen

Wat

Indien de uitbetaling van uw sociale zekerheidsuitkering of uw loon te lang op zich laten wachten, kan het OCMW, na uitvoering van een sociaal onderzoek, beslissen u een voorschot te geven op uw uitkering of loon. Deze voorschotten worden teruggevorderd op het moment dat de achterstallige uitkering of het achterstallige loon uitbetaald wordt.

Een sociale uitkering is bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, invaliditeitsuitkering, pensioen of kinderbijslag.

Voorwaarden

Een maatschappelijk werker zal nagaan of u recht heeft op deze voorschotten, na sociaal onderzoek.

Procedure

U dient zich aan te melden via het welzijnsloket van de sociale dienst, in de gemeente waar u woont, om de aanvraag persoonlijk in te leiden. Bij een eerste aanmelding zal u een afspraak krijgen bij de intaker. Deze voert een sociaal onderzoek naar uw familiale, sociale en financiële situatie.

Uw dossier wordt vervolgens voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de sociale dienst. Indien u dit wenst, kan u vragen om gehoord te worden alvorens er een beslissing wordt genomen over uw hulpvraag. Het OCMW engageert zich om binnen de 30 dagen na uw aanvraag een beslissing te nemen.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart
  • een overzicht van alle inkomsten (van alle meerderjarige gezinsleden)
  • een overzicht van alle vaste en variabele kosten (huishuur, elektriciteit, water, telefoon, medicatie,...)
  • een overzicht van eventuele schulden
  • het huurcontract
  • bewijs van aanvraag tot uitkering