Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn

De Lijn is de partner van het Vlaams Gewest voor het stedelijk en regionaal openbaar vervoer in, van en naar Vlaanderen. De Lijn is een extern verzelfstandigd agentschap. De maatschappij organiseert ook leerlingenvervoer. Het busaanbod wordt voor circa de helft uitbesteed aan exploitanten.

Website