Vlaams uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Op 16 september 2016 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsplan “Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval” goed. Het plan vertaalt het Vlaamse afval- en materialenbeleid van de komende jaren naar concrete acties op het terrein, zowel naar gezinnen als naar bedrijven toe en legt een focus op het lokale niveau. Zo komen er nieuwe ideeën aan bod over afvalinzameling aan huis en via recyclageparken en blijven afvalpreventie en –hergebruik belangrijke thema’s.

Over het uitvoeringsplan werd een openbaar onderzoek gevoerd. Alle reacties, overwegingen en aanpassingen aan het plan, werden samengevat in een apart verslag. Het uitvoeringsplan, samen met een samenvattende brochure, is terug te vinden op www.ovam.be/uitvoeringsplan. Indien u een papieren exemplaar wenst in te kijken, kan u hiervoor terecht bij de gemeentelijke milieudienst.