Vergunning voor vuurwerk

Wat

Enkel feestvuurwerk door professionele firma's wordt vergund. Particulier vuurwerk wordt in Dilbeek niet toegelaten.

Procedure

De technisch verantwoordelijke dient aan de burgemeester een plan-schema op schaal te bezorgen aan de hand waarvan de openbare wegen die toegang geven tot de plaats van het vuurwerk en de bijzonderheden van de plaats opgespoord kunnen worden. De aanvraag dient minstens volgende informatie te bevatten:

 • datum van het vuurwerk, het uur en de duur
 • naam, leeftijd en woonplaats van de organisator van het vuurwerk (eventuele opdrachtgever)
 • naam, leeftijd en woonplaats van de technisch verantwoordelijke van het vuurwerk evenals zijn/haar referenties
 • naam, leeftijd en woonplaats van de operator(en) van het vuurwerk
 • de beschrijving van het pyrotechnische materieel dat gebruikt zal worden; deze beschrijving omvat:
  • de naam van het vuurwerk
  • het gewicht en de aard (indien gekend) van het oyrotechnische materieel
  • het kaliber
  • de straal van de neerslag
  • de maximale hoogte van het materieel
  • de naam en het adres van de leverancier
 • het afschrift van de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering of van het aanhangsel
 • de machtiging van het bestuur van de Luchtvaart
 • een raming van het aantal toeschouwers
 • een aanduiding van de afgesloten straten en de voorbehouden toegangen voor de hulpdiensten

Dit plan-schema en de bijgevoegde documenten moeten gedateerd en ondertekend worden door de technisch verantwoordelijke en de organisator van het vuurwerk.