Toelating voor het schenken van sterke drank tijdens evenementen

Wat

Tenzij anders bepaald in hogere regelgeving moet een organisator voor het schenken van sterke drank tijdens evenementen hiervoor toelating verkrijgen van de burgemeester. 

Sterke drank is gedistilleerde drank met een alcoholgehalte van meer dan 1,2% of gegiste drank van meer dan 22%. Voorbeelden zijn alcoholpops, wodka, whisky, gin, jenever, likeur... en cocktails waarin deze dranken verwerkt zijn.