Sportkompas

Vanaf 2020 doet de gemeente Dilbeek mee aan het Sportkompas project.
Sportkompas is een oriëntatie-tool die kinderen van 8 tot 10 jaar helpt bij het kiezen van de juiste sport.
Op basis van wat een kind leuk vindt en aan de hand van beweegoefeningen kan elk kind leren welke sport het best bij hem of haar past.

WAAROM KIEZEN WIJ VOOR SPORTKOMPAS?

De sportkeuze van kinderen is zelden gebaseerd op kennis van de eigen vaardigheden of van wat ze graag doen. Een kind gaat dansen of voetballen omdat een vriendje dat ook doet of omdat papa of mama dat vroeger ook deden.
Maar na een tijdje ondervinden veel kinderen dat die sport hen toch niet ligt. Het wil maar niet lukken, of ze vinden het gewoon niet leuk, waardoor ze dan een andere sport gaan zoeken of gewoon stoppen met sporten.
Dit kan hun zelfbeeld negatief beïnvloeden en uiteindelijk ook leiden tot een tekort aan lichaamsbeweging.

Als kinderen een sport kiezen vanuit hun eigen kunnen en motivatie, dan beleven ze er meer plezier aan en kunnen ze ook genieten van de vooruitgang die ze boeken. Dit draagt bij tot hun welzijn en een blijvende gezonde levensstijl.
Dankzij SportKompas vinden kinderen gemakkelijker de weg naar de gepaste sportclub in hun gemeente en is er een beter gerichte instroom in de sportclubs wat uiteindelijk zorgt voor meer gemotiveerde en vaardige sporters en minder drop-outs.

Bovendien betekent het ook een meerwaarde in het kader van het leerlingvolgsysteem, want de leerkracht LO krijgt meer zicht op de details en kan zo zijn lessen individueler en gerichter gaan aanpassen t.o.v. de vaardigheden van elk kind.

SPORT EN GEZONDHEID DILBEEK VZW

Sport en Gezondheid Dilbeek organiseert van 17 tot 21 februari 2020, de I do testen voor alle leerlingen van het 3de leerjaar in de 10 Dilbeekse lagere scholen.
Een team van begeleiders zal tijdens deze week langsgaan op elke school om de bewegingstesten af te nemen.
Alle resultaten worden nadien geregistreerd in het digitale platform van SportKompas. Op het einde van de oefeningen krijgt elk kind een overzicht met de sporten waarvoor hij of zij het meest aanleg heeft.

In dit bundeltje vinden jullie alle sportverenigingen (ook buiten Dilbeek) terug, specifiek voor jullie leeftijd.
De ZOEKTOCHT naar de SPORT die bij MIJ past, start NU!

SportKompas bestaat uit drie verschillende luiken:

I DO =  Waar ben ik goed in? 
= 15 bewegingsoefeningen
Deze testen meten de vaardigheden van elk kind, zoals lenigheid, kracht, evenwicht, coördinatie en uithouding. Daarnaast worden ook de lengte en het gewicht vastgesteld.
De leerling krijgt o.b.v. de testresultaten,  7 sportplaneten. Deze sporten werden geselecteerd o.b.v. de fysieke kwaliteiten van de leerling.
Hiervoor wordt tijdens de schooluren tijd vrijgemaakt.

I LIKE =  Wat doe ik graag?
= digitale vragenlijst die peilt naar de (bewegings)voorkeuren.
De leerling krijgt 18 bewegingen te zien, het is aan de leerling om aan te geven wat hij/zij leuk of niet leuk vind.
De leerling krijgt o.b.v. de vragenlijst, 7 sportplaneten. Deze sporten werden geselecteerd o.b.v. wat de leerling leuk/niet leuk vind.  
Hiervoor wordt eveneens tijdens de schooluren tijd vrijgemaakt.
 
I AM =  vragenlijst die peilt naar persoonlijke motivatie of barrières om al dan niet aan sport te doen.
Dit onderdeel moet nog verder uitgewerkt worden.

EXTRA INFORMATIE
Via de school krijgt elke leerling uit het 3de leerjaar een informatieve brief

Website: https://www.sportkompas.be/nl

Sport en Gezondheid Dilbeek 
02/451 69 15