Sociale Tewerkstelling Dilbeek, Asse en Wemmel (ST DAW)

De interlokale vereniging tussen Dilbeek, Asse en Wemmel heeft als doelstelling het vervullen van een gezamelijke regierol om de uitbouw van de lokale sociale economie en het maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren op het grondgebied van de deelnemende lokale besturen.

De deelnemende lokale besturen engageren zich om gezamelijk minimaal één jaarlijkse actie te organiseren die de netwerking op het grondgebied bevordert inzake de sociale economie en het maatschappelijk verantwoord ondernemen.