Schoolfeest

Wat

Organiseert u een schoolfeest? Gebruik dan het formulier 'aanvraag toelating schoolfeest' om de nodige vergunningen aan te vragen en eventuele logistieke ondersteuning te krijgen.

Doelgroep

Schoolfeest vb. Jongslag, BSGO De Vlinder, Trip Trap, De Kriebel, Klein Klein Kleuterke...
Grootouderfeest vb. Don Bosco...
Sinterklaasfeest vb. Don Bosco, Sint-Alena...

Procedure

Een toelatingsaanvraag kunt u enkel indienen via het daartoe ontworpen formulier.

Ten laatste 8 weken voor het schoolfeest moet u het aanvraagformulier indienen. Opgelet: de behandeling van de aanvraag vraagt tijd, respecteer daarom de indieningstermijn. 

Bezorg het volledig ingevulde en ondertekende formulier aan het evenementenloket. Verzend de bundel en de eventuele bijlagen naar:

  • het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1, 1700 Dilbeek
  • of – bij voorkeur – elektronisch naar evenementen@dilbeek.be.

Het indienen van een aanvraagformulier houdt niet in dat u de toelating voor de organisatie van het schoolfeest hebt verkregen. De aanvraag wordt eerst nauwkeurig door de gemeentelijke diensten onderzocht. Vervolgens wordt hun advies voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Het college neemt de uiteindelijke beslissing over het dossier. Zodra deze beslissing er is, wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. 

Documenten