Reglement voor het verlenen van vergunningen voor doorgang op lokale wegen met een toegangsverbod, dat gehandhaafd wordt via ANPR-camera’s