Premie netbeheerder dakisolatie

Print

Wat

Als u een dak of zoldervloer isoleert in een bestaande woning of appartement, kunt u bij Fluvius een premie aanvragen. Vanaf 2021 komt isolatie die u zelf plaatst niet meer in aanmerking.

Voorwaarden

 • Deze premie is er alleen voor woningen, appartementen of appartementsgebouwen in het Vlaamse gewest die vóór 1-1-2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet.
 • De premie kan aangevraagd worden voor isolatie van het dak of voor isolatie van de zoldervloer (als de zolder niet verwarmd wordt).
 • U mag de isolatie zelf plaatsen (eindfactuur tot 2020) of een beroep doen op een aannemer (verplicht vanaf eindfactuur 2021).
 • Het aanvraagformulier moet bij Fluvius (de elektriciteitsnetbeheerder) aankomen uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum.
 • Ook een huurder kan deze premie aanvragen (als de factuur dan op naam van de huurder staat).
 • Raadpleeg alle voorwaarden en technische eisen (vereiste Rd-waarde, lambdawaarde, dampscherm, ...) op het Informatieblad 2019 of 2020 van Fluvius.
 • Vanaf 2021 (eindfactuur)
  • zal een aannemer de werken moeten uitvoeren om in aanmerking te komen voor de premie
  • is er een verhoogde premie voor huishoudelijke eindafnemers die op het elektriciteitsdistributienet zijn aangesloten met toepassing van uitsluitend nachttarief (nog niet definitief goedgekeurd)
  • is er een verhoogde premie in geval van asbestverwijdering + isolatie (nog niet definitief goedgekeurd).
   Om in aanmerking te komen voor deze extra premie, zal het asbest moeten verwijderd en afgevoerd worden volgens strikte regels bepaald door OVAM en de Codex welzijn op het werk.

Procedure

Een overzicht van de documenten die nodig zijn om de aanvraag in te kunnen dienen vindt u op het Informatieblad 2019 of 2020 van Fluvius.

U kunt de premie

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, volgt de uitbetaling binnen de 6 maanden.

Wat meebrengen

 • subsidieaanvraagformulier
 • facturen

Bedrag

Premie voor zelfgeplaatste isolatie (dak of zoldervloer)
Eindfactuur in 2019
Eindfactuur in 2020
2 euro per m2
Eindfactuur in 2021 geen premie
Premie voor isolatie (dak of zoldervloer)
die door aannemer werd geplaatst
Eindfactuur
vanaf 2021
Dakisolatie
of zoldervloerisolatie
Asbestverwijdering
+ dakisolatie
of zoldervloerisolatie
Basispremie 4 euro per m2 12 euro per m2
Klant met
'uitsluitend nachttarief'
6 euro per m2 14 euro per m2

Beschermde afnemers kunnen een hogere premie krijgen. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.

Premie dakisolatie
of zoldervloerisolatie

voor beschermde afnemers
2019
2020
2021
(klant met of zonder
'uitsluitend nachttarief')
2021
Asbestverwijdering
+ dakisolatie of zoldervloerisolatie
geplaatst door aannemer 10,5 euro per m2 10,5 euro per m2 18,5 euro per m2
doe-het-zelf 5,25 euro per m2 geen premie geen premie

Regelgeving

De premiebedragen 2021 werden op 30-10-2020 principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering. Wijzigingen zijn dus nog mogelijk. Definitieve goedkeuring wordt verwacht tegen midden december 2020.