Pensioenen - Inkomensgarantie voor ouderen

Wat

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) biedt financiële hulp aan personen van 65 jaar of ouder die zelf niet over voldoende middelen beschikken. De Federale Pensioendienst kent de inkomensgarantie toe.

Organisatie Federale Pensioendienst 
Adres Zuidertoren
1060 Brussel
Tel 1765 (gratis telefoonnummer: maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur en op vrijdag tot 16 uur)
Website Rijksdienst voor Pensioenen - website
E-mail info@sfpd.fgov.be
Openingsuren maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 11.30 u. en van 13.30 tot 16.00 u.
  • bij de Federale Pensioendienst  
  • inwoners van Dilbeek kunnen een IGO aanvragen bij team ouderenwelzijn (zie contactgegevens hiernaast).  

Voorwaarden

  • leeftijd: u moet minstens 65 jaar oud zijn
  • nationaliteit: u moet Belg zijn, onderdaan van de Europese Unie, vluchteling, staatloze of van onbepaalde nationaliteit. In bepaalde gevallen komen ook mensen met een andere nationaliteit in aanmerking
  • verblijfplaats: u moet permanent in België verblijven. Een verblijf in het buitenland van minder dan 30 dagen (in één of meerdere keren) per kalenderjaar is toegestaan.

Procedure

  • als u reeds een pensioenaanvraag hebt ingediend, geldt die als IGO-aanvraag
  • als u geen pensioenaanvraag hebt ingediend, moet u zich aanmelden bij uw gemeentelijke administratie of bij de Federale Pensioendienst 
  • als u reeds een pensioen van werknemer of zelfstandige, een tegemoetkoming aan gehandicapten of het bestaansminimum/leefloon ontvangt, moet u niets doen. Zodra u de vereiste leeftijd hebt bereikt, wordt het recht op de IGO van ambtswege onderzocht.

Bedrag

Financieel voordeel

Het bedrag dat u kunt ontvangen, is afhankelijk van uw financiële middelen en uw gezinssituatie.