OFP Prolocus

Organisme voor de Financiering van Pensioenen: bedrijfspensioenvoorziening voor lokale besturen, een pensioenfonds waarbij alle lokale besturen van het Vlaamse Gewest kunnen toetreden.