Nieuwlaan, Middenlaan, Bettendrieslaan te Itterbeek: Heraanleg bovenbouw

Omschrijving

Het project omvat de Bettendrieslaan, Middenlaan en een deel van de Nieuwlaan gelegen te Itterbeek 

De huidige infrastructuur is uitgeleefd en heeft nood aan een vernieuwing. Het project omvat de vernieuwing van de bovenbouw (voetpad, wegenis,…), het aanleggen van groen zones, het structureren van het parkeren, aanplanten van kwalitatieve bomen,...  Er zal gewerkt worden met 1 niveau, wat wil dit nu zeggen: er zal geen verschil meer zijn tussen de rijweg en het voetpad zodanig dat de volledige breedte van de weg gebruikt kan worden. De parkeervakken zullen voorzien worden in grasbetontegels om zo bij het groene karakter van de nieuwe groenzones te passen, hiermee kan er ook een deel van het regenwater opgevangen worden. Er zijn ook een paar snelheidsremmende maatregelen voorzien, zoals een asverschuiving, toegangssas,...

De werken werden afgerond in het voorjaar van 2020. 

Plannen