Naar een groenere en betere begraafplaats Dilbeek

Omschrijving

Net als enkele begraafplaatsen voordien, wil de gemeente ook die van Dilbeek herinrichten. Er werd een opdracht opgestart voor het opstellen van een 'Masterplan voor de begraafplaats van Dilbeek: omvormingsconcept en visie'. Die bestaat uit de opmaak van een beheerplan, dat als leidraad kan dienen voor de toekomstige herinrichting van de begraafplaats. Net als de andere begraafplaatsen zal ook hier worden geïnvesteerd in vergroening en verbetering.

Met het omvormingsconcept uit het masterplan kunnen verdere stappen worden gezet voor een uitvoering naar het gewenste toekomstbeeld, rekening houdend met korte en lange termijndoelstellingen.