Naar een groenere en betere begraafplaats Dilbeek

Omschrijving

Net als enkele begraafplaatsen voordien, wil de gemeente ook die van Dilbeek herinrichten. Er werd een opdracht opgestart voor het opstellen van een 'Masterplan voor de begraafplaats van Dilbeek: omvormingsconcept en visie'. Die bestaat uit de opmaak van een beheerplan, dat als leidraad kan dienen voor de toekomstige herinrichting van de begraafplaats. Net als de andere begraafplaatsen zal ook hier worden geïnvesteerd in vergroening en verbetering.

Met het omvormingsconcept uit het masterplan kunnen verdere stappen worden gezet voor een uitvoering naar het gewenste toekomstbeeld, rekening houdend met korte en lange termijndoelstellingen.

Inspraakmoment

De gemeente nodigt graag geïntresseerden uit voor een korte toelichting en een inspraakmoment op 16 juni om 19 uur in de grote feestzaal van Westrand.

Verplicht inschrijven voor 1 juni.

De persoonlijke gegevens die u ons via dit formulier bezorgt, worden uitsluitend gebruikt in functie van de door u gewenste dienstverlening (volgens de GDPR van 25 mei 2018). Wij verwijzen naar onze volledige privacyverklaring voor meer informatie.

Indien u niet meer geïnformeerd wenst te worden over deze dienstverlening, kan u daarvoor eenvoudig een mailtje sturen naar info@dilbeek.be.