Missie en visie

De gemeente Dilbeek wil

  • kader scheppen en richting geven
  • mogelijkheden en ruimte creëren
  • dynamiek ontlokken en versterken
  • inspelen op kansen en uitdagingen

met als doel:

  • een aangename, veilige en duurzame leefomgeving te bouwen en
  • een creactieve en zorgzame samenleving te vormen, waarbij we mensen* verbinden, kansen geven en verantwoordelijkheid laten nemen

* individuen, verenigingen, wijken, bedrijven, bezoekers, doelgroepen, …