Masterplan Dilbeekse Kern deel 1

Vanaf vandaag 14 januari hervat de aannemer de werken aan de Sint-Alenalaan. De lopende fase aan het lagere gedeelte wordt verder afgewerkt en tegelijk wordt begonnen aan fase 6.

Die fase loopt tussen het kruispunt met de Baron de Vironlaan en het kruispunt met de H. Moeremanslaan. 

Dat betekent dat de Sint-Alenalaan over de hele lengte tussen Kasteelstraat en Levoldlaan afgesloten is. Ook het kruispunt met het Gemeenteplein gaat weer dicht. Streefdoel is om begin maart het lager gelegen gedeelte van de Sint-Alenalaan en het kruispunt af te werken. Het hoger gedeelte zal enkele weken later klaar zijn.

Een omleiding is voorzien via de H. Moeremanslaan, waar voorlopig tweerichtingsverkeer toegelaten blijft.​ Begin februari vinden er echter ook werken plaats in deze straat. Tussen 4 en 15 februari wordt er gewerkt aan de riolen en zal de doorgang er bemoeilijkt worden. In die periode wordt het kruispunt van het Gemeenteplein met de Sint-Alenalaan daarom tijdelijk opengesteld.

Omschrijving

Het Masterplan Dilbeekse kern werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 9 september. Het plan vormt een globale visie voor het centrum van de gemeente en hoe die er in de toekomst uit zal zien. Voor de uitvoering werd het Masterplan opgedeeld in verschillende delen. In februari 2018 werd gestart met de heraanleg van de Spanjebergstraat, Kasteelstraat (deel), Verheydenstraat en de Sint-Alenalaan. 

Tijdens de heraanleg van straten en voetpaden wordt, in samenwerking met Farys, ook de riolering vernieuwd.

De totale kostprijs voor deze werken wordt geraamd op €4 880 923,87 (excl.btw).

Plannen

Verloop van de werken

De werken verlopen gefaseerd en worden als volgt ingedeeld: 

  • Fase 1: Spanjebergstraat (Van de parking aan de scholen tot aan het kruispunt met de Ninoofsesteenweg) 
  • Fase 2: Kasteelstraat (vanaf het kruispunt met de Verheydenstraat tot en met het kruispunt met de Sportlaan) 
  • Fase 3: Kasteelstraat (vanaf het kruispunt met de Oude Smidsestraat tot en met het kruispunt met de Verheydenstraat) 
  • Fase 4: Verheydenstraat (van het kruispunt met de Kasteelsteelstraat tot het kruispunt met de Ninoofsesteenweg) – in uitvoering
  • Fase 5: Sint-Alenalaan (vanaf het kruispunt met de Kasteelstraat tot en met het kruispunt met de Baron de Vironlaan) – start rond 9 oktober 2018

  • Fase 6: Sint-Alenalaan (vanaf het kruispunt met de Baron de Vironlaan tot het kruispunt met de H. Moeremanslaan) – start voorjaar 2019

Tijdens de werken

14 januari 2019 start de aannemer met fase 6, Sint-Alenalaan tussen het kruispunt met de Baron de Vironlaan en het kruispunt met de H. Moeremanslaan in het blauw aangeduid). De werken in de Sint-Alenalaan, fase 5 (donker roze), wordt verdergezet en afgewerkt. De nodige signalisatie en omleidingen zijn aangebracht op het terrein.Omleidingsborden zullen op de nodige locaties geplaatst worden.

Tijdens de werken zijn bepaalde straten afgesloten voor alle verkeer. De ophalingen van huisvuil, PMD, glas en papier worden dus uit noodzaak gewijzigd.

Huisvuil en PMD (afval in zakken) worden door de aannemer verzameld. U dient de afvalzak(ken) de avond voordien aan het voetpad te plaatsen. Personen die hun afvalzak vergaten buiten te zetten, krijgen de week nadien een nieuwe kans.

Wat glas en papier (afval zonder zakken) betreft, kan u terecht in het recyclagepark te Groot-Bijgaarden, dit gebeurt kosteloos. De aannemer is enkel verantwoordelijk voor de ophaling van huisvuil en PMD en bijgevolg niet voor glas en papier.

Foto's van de werken

Documenten