Maak de puzzel compleet

In Dilbeek leven vele goede burgerinitiatieven die we vanuit de Welzijnsraad graag met elkaar in contact brachten. We ondervonden namelijk dat deze organisaties elkaar bijna niet kennen en dat we samen logistieke of andere barrières gemakkelijker kunnen overwinnen en eventueel nieuwe initiatieven kunnen voeden.

Daarom vond op 23 april 2016 een ontmoetingsmoment plaats in de Welzijnscampus waarop de verschillende organisaties werden uitgenodigd.

Deelnemende burgerinitiatieven / organisaties:

Elk initiatief mocht zichzelf voorstellen. Vervolgens zochten we naar linken tussen de organisaties: Wat kan je aanbieden? Wat heb je nog nodig? Hoe kunnen we elkaar versterken? We probeerden met andere woorden om de puzzelstukjes in elkaar te passen.

  

Wat vloeide hieruit voort?

  • Er is nood aan een platform dat organisaties en vrijwilligers met elkaar in contact brengt. Meer concreet denken we aan een ‘talentenbank’ waarbij een match gemaakt wordt tussen een vrijwilliger en een organisatie.

→ Dit wordt vanuit de Welzijnsraad verder opgenomen.

  • Enkele organisaties zoeken een (betere) locatie.

→ Uit het ontmoetingsmoment bleek dat men elkaar op vlak van locaties al verder kon helpen. De nodige contacten werden gelegd.

  • De meeste organisaties willen graag meer bekendheid voor hun initiatief.

→ Vanuit de Welzijnsraad willen we deze initiatieven meer bekend maken door op de ‘Dag van de Dilbekenaar’ samen naar buiten te treden. Zo kunnen zij onder de vlag van de Welzijnsraad hun werking voorstellen. Dit gebeurt onder de noemer ’t Klapsalon.