Kids-ID

Wat

De Kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de 12 jaar:

 • De Kids-ID bevat alle identiteitsgegevens van uw kind én zijn of haar foto.
 • Ook de namen van de ouders staan erop.
 • De gegevens zijn zichtbaar op de kaart en zijn ook opgeslagen op een elektronische chip.

De Kids-ID is niet verplicht in België, maar wel voor reizen naar het buitenland. De kaart is:

 • geldig in de meeste Europese landen en in sommige landen daarbuiten. In sommige landen moet het kind begeleid worden door een ouder of voogd of beschikken over een ouderlijke toestemming.
 • verplicht in alle landen waar geen reispas verplicht is, dus waar u als volwassene ook gewoon met uw identiteitskaart naartoe kunt, zonder dat u een paspoort nodig hebt.

De Kids-ID is meer dan alleen een identiteitsbewijs en reisdocument. Met de dienst ‘Hallo Ouders’ biedt de kaart kinderen een extra bescherming in noodgevallen. Hallo Ouders maakt het mogelijk om telefonisch contact op te nemen met de ouders (of familie, vrienden, buren...) wanneer het kind in moeilijkheden verkeert.

Kinderen vanaf 6 jaar kunnen de kaart ook gebruiken om veilig te surfen en te chatten op het internet. Ze kunnen zich online identificeren met hun Kids-ID en een pincode, maar ze kunnen geen documenten online tekenen.

Voorwaarden

Als u een Kids-ID wilt aanvragen, moet u aan enkele voorwaarden voldoen:

 • u moet het ouderlijk gezag hebben over het kind
 • u moet samen met het kind de Kids-ID aanvragen.

De pasfoto die u meebrengt mag maximaal 6 maanden oud zijn en moet voldoen aan de normen van de International Civil Aviation Organization (pdf). Het is belangrijk dat het gezicht van het kind goed zichtbaar is. Het kind moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Geldigheidsduur

Een Kids-ID is altijd 3 jaar geldig. De Kids-ID blijft geldig tot de vervaldag, ook al is uw kind ondertussen 12 jaar geworden. Op die leeftijd krijgt elke Belg automatisch een elektronische identiteitskaart (eID).

Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldig Kids-ID hebben, ontvangen pas een uitnodiging tot aanvraag van een eID 3 maanden voor hun Kids-ID vervalt.

De Kids-ID moet ook niet vervangen worden wanneer het kind verhuist. Het adres staat enkel op de chip vermeld en kan dus worden aangepast door de gemeente waarnaar het kind zal verhuizen.

Procedure

Inhoud

De aanvraag gebeurt op initiatief van de ouders en is enkel verplicht als u met uw kind naar het buitenland gaat. U vraagt de Kids-ID aan bij het gemeentebestuur waar het kind is ingeschreven. Het kind moet bij de aanvraag aanwezig zijn.

Wanneer u de Kids-ID aangevraagd hebt, krijgt u volgende codes toegestuurd per post:

een pukcode om de kaart te activeren
een pincode (vanaf 6 jaar) om de kaart te gebruiken voor elektronische toepassingen

Eén van de ouders mag de Kids-ID afhalen. U brengt hiervoor uw identiteitskaart, de vorige Kids-ID en de codes mee. Bij verlies van de pin- en pukcode kan u nieuwe code’s aanvragen. Deze kunnen dan 10 werkdag later bij burgerzaken worden afgehaald. De kostprijs is 5 euro.

Aanmaaktermijn

Het aanmaken van de Kids-ID duurt 3 tot 4 weken. In drukke periodes kan de productietijd oplopen. Vraag de Kids-ID dus tijdig aan, best een maand voor u op reis vertrekt.

Wie te laat aanvraagt, kan nog rekenen op een spoedprocedure, maar de kosten voor die procedure liggen dan wel een stuk hoger. Neem voor de spoedprocedure zo snel mogelijk contact op met uw gemeente.

Belgische kinderen in het buitenland

Sinds 1 oktober 2015 kunnen Belgische kinderen jonger dan 12 jaar die in het buitenland wonen een Kids-ID krijgen bij de Belgische consulaire beroepspost waar ze zijn ingeschreven.

Wat meebrengen

Bij de aanvraag van een Kids-ID moeten de volgende personen aanwezig zijn:

 • minstens 1 van de ouders die het ouderlijk gezag heeft over het kind
 • het kind (of kinderen) waarvoor de Kids-ID wordt aangevraagd.

Bij de aanvraag moet u het volgende meebrengen:

 • elektronische identiteitskaart (eID) van de ouder die de Kids-ID aanvraagt
 • 1 recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) van het kind die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's.

Bij het afhalen van de Kids-ID moet u het volgende meebrengen:

 • de brief die u thuis kreeg met de pin- en pukcode
 • eventueel de vorige Kids-ID.

Bedrag

Betalen aan het loket kan enkel met bankkaart. Cash geld wordt niet aanvaard.

Een tijdig aangevraagde Kids-ID kost 11 euro.

In dringende gevallen kan een spoedprocedure worden ingezet. In dat geval wordt de Kids-ID bekomen de derde werkdag na de aanvraag bij de gemeente. De kostprijs hiervoor bedraagt 104 euro.

Bij een  “zeer dringende” aanvraag kan de identiteitskaart 4,5 uur na aanvraag bij de gemeente, afgehaald worden in Brussel (Park Atrium, Koloniënstraat 11). Op voorwaarde dat de aanvraag voor 15 uur wordt gedaan. Bij een aanvraag na 15 uur wordt de kaart de volgende werkdag of zaterdag vanaf 8u30 (10u30 op maandag of volgend op een feestdag) geleverd. Het afhalen van de identiteitskaart dient te gebeuren tijdens de openingsuren van het centraal loket te Brussel, inclusief op zaterdagochtend. De kostprijs hiervoor bedraagt 140 euro.