Juridische tweedelijnsbijstand - pro Deo advocaat

Print

Wat

Soms heeft iemand een advocaat nodig voor verder juridisch advies, bijstand in het kader van een procedure of bijstand bij een geding en vertegenwoordiging voor de rechtbank.

Personen met een laag inkomen kunnen beroep doen op een pro Deo advocaat. Afhankelijk van uw inkomen krijgt u dan volledige of gedeeltelijke kosteloze juridische bijstand.

Organisatie Orde van Vlaamse Balies
Adres Koningsstraat 148
1000 Brussel
Tel 02 227 54 70
Fax 02 227 54 79
Website http://www.advocaat.be/
E-mail info@advocaat.be

Voorwaarden

U kunt een beroep doen op tweedelijnsbijstand als:

Procedure

U kan terecht bij volgende organisaties voor het aanvragen van een pro Deo advocaat:

  • Gerechtsgebouw Regentschapsstraat 63 (verdieping -1) te Brussel - elke werkdag van 9 tot 11 u
    Opgepast! Tijdens julie en augustus enkel maandag, woensdag en vrijdag van 9 tot 11 u
  • Bureau Juridische Bijstand in het administratief centrum, Itterbeeksebaan 210 te 1701 Iteerbeek - elke 1ste en 3de donderdag van de maand van 18 tot 19 u (niet tijdens de schoolvakanties)
  • Vredegerecht van Lennik - elke 2de en 4de donderdag van de maand van 17 tot 18 u

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart of paspoort
  • Samenstelling van uw gezin
  • Recent bewijs dat u behoort tot de rechtzoekende die wordt vermoed onvermogend te zijn of een recent bewijs van uw (vervangings)inkomen en van de personen waarmee u samenwoont

Bent u zelfstandige, breng dan ook uw laatste btw-aangifte mee.

Bedrag

Vanaf 01.09.2016 geldt er een forfaitaire bijdrage.
Wie in aanmerking komt voor de gehele of gedeeltelijke kosteloze juridische tweedelijnsbijstand moet aan zijn advocaat een forfaitaire vergoeding betalen van:

  • 20 euro per aanstelling
  • 30 euro per aanleg voor elke gerechtelijke procedure

Sommige categorieën zijn vrijgesteld van die forfaitaire bijlage.