Juridische tweedelijnsbijstand - pro Deo advocaat

Wat

Soms heeft iemand een advocaat nodig voor verder juridisch advies, bijstand in het kader van een procedure of bijstand bij een geding en vertegenwoordiging voor de rechtbank.

Personen met een laag inkomen kunnen beroep doen op een pro Deo advocaat. Afhankelijk van uw inkomen krijgt u dan volledige of gedeeltelijke kosteloze juridische bijstand.

Voorwaarden

U kunt een beroep doen op tweedelijnsbijstand als:

Procedure

U kan terecht bij volgende organisaties voor het aanvragen van een pro Deo advocaat:

  • Gerechtsgebouw Regentschapsstraat 63 (verdieping -1) te Brussel - maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 11 u
    Opgepast! Tijdens juli en augustus enkel maandag, woensdag en vrijdag van 9 tot 11 u
  • Bureau Juridische Bijstand in Groot-Bijgaarden. Dit gaat door op de tweede en vierde donderdag van elke maand van 17.30 tot 19 uur in Welzijnscampus Nieuwenbos, Bosstraat 84 te 1702 Groot-Bijgaarden. (niet tijdens de schoolvakanties)
  • Vredegerecht van Lennik - elke 2de en 4de donderdag van de maand van 17 tot 18 u (niet tijdens de schoolvakanties)

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart of paspoort
  • Samenstelling van uw gezin
  • Recent bewijs dat u behoort tot de rechtzoekende die wordt vermoed onvermogend te zijn of een recent bewijs van uw (vervangings)inkomen en van de personen waarmee u samenwoont

Bent u zelfstandige, breng dan ook uw laatste btw-aangifte mee.

Bedrag

Kost

Afhankelijk van uw inkomen, krijgt u een volledige of gedeeltelijke kosteloze juridische bijstand.