Inzameling van groenafval bij gezinnen met beperkte mobiliteit

Wat

Een aantal gezinnen heeft moeite om groenafval naar het recyclagepark te brengen. Voor hen is een ophaling aan huis mogelijk.

Voorwaarden

Gezinnen die op 1 januari van het dienstjaar, waarin de groenafvalinzaming plaatsvindt, gedomicilieerd zijn in de gemeente, en waarvan alle leden van het gezin op voormelde datum ouder zijn dan 65 jaar en/of gehandicapt zijn (min. Catergorie 7), te bewijzen door voorlegging van een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Procedure

Gezinnen, die aan de voorwaarden voldoen, kunnen via de gemeente een rolcontainer huren (€ 20/jaar), die op veertiendaagse basis wordt geledigd door Intradura (€ 5 per ledigingsbeurt). Ledigingsdagen worden vooraf meegedeeld.

Bedrag

  • Huur rolcontainer: 20 euro per jaar
  • 5 euro per ledigingsbeurt