Ingroenen Kaudenaardedreef

Wat gaan we doen?

Vanaf 18 september 2023 worden er werken uitgevoerd aan de voetpaden in de Kaudenaardedreef. De bestaande verharding wordt opgebroken en ingegroend. Hierdoor ontstaat er een aangenamer straatbeeld en wordt de infiltratiecapaciteit verhoogd, waardoor er een antwoord wordt geboden op de veranderingen in het klimaat.

De toegangen en opritten tot de woningen zullen verhard worden tot aan de straat. De overige stroken worden ingezaaid met gras. Waar mogelijk zullen er nieuwe bomen worden aangeplant.

Deze doodlopende dreef met beperkt aantal woningen leent zich ertoe dat voetgangers zich voortaan op straat begeven.

Het onderhoud zal verzorgd worden door de gemeentelijke diensten die op regelmatige basis de ingegroende stroken zullen maaien.

Voor meer info kan u altijd terecht bij de medewerkers van de stroom openbare ruimte - 02 451 68 50.