Heraanleg van de tramterminus en tramsporen op de Rob. Dansaertlaan – Brusselstraat + aanleg van fietspaden en nieuwe wegenis op de Brusselstraat

Print

Wat gaat er gebeuren?

De MIVB plant een vernieuwing van hun traminfrastructuur vanaf de tramterminus ter hoogte van het Dansaertpark samen met de verdere tramsporen richting Brussel.

De tramterminus wordt in die zin aangepast dat de tram geen lus meer zal moeten maken via de Brusselstraat - Guido Gezellestraat, maar rechtstreeks vanop de Brusselstraat naar de terminus in de Rob. Dansaertlaan kan rijden en op die manier ook weer vertrekt.

Met deze vernieuwing bood zich de opportuniteit aan voor onze gemeente om tegelijkertijd de weginrichting op de Brusselstraat richting Brussel conform te maken volgens de ligging ervan op het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk. Concreet betekent dit dat op de Brusselstraat, tussen de Rob.Dansaertlaan en de grens met Sint-Agatha-Berchem een dubbelrichtingsfietspad zal worden aangelegd.

Tevens zal de riolering moeten vervangen worden. 

Ontwerpplannen

  • De tramterminus en het perron worden aangepast. Er wordt een degelijk voetpad voorzien, met groenvoorziening en enkele parkeerplaatsen ter hoogte van de terminus.
  • De huidige rotonde wordt aangepast naar een voorrangsgeregeld 4 taks kruispunt, waarbij de lokale weg I, de as Dansaertlaan – Brusselstraat, voorrang krijgt. Vanaf het tankstation op de hoek zal het dubbelrichtingsfietspad dat er nu al aangelegd werd, doorlopen richting Brussel.
Ontwerpplan

Verloop van de werken

De MIVB werkt momenteel de faseringen van de werken uit.
Vermoedelijk wordt er gestart eind april/begin mei 2021 en duren de werken tot september/oktober 2021.

Hierover binnenkort meer nieuws.