Heraanleg van de tramterminus en tramsporen op de Rob. Dansaertlaan – Brusselstraat + aanleg van fietspaden en nieuwe wegenis op de Brusselstraat

Wat gaat er gebeuren?

De MIVB plant een vernieuwing van hun traminfrastructuur vanaf de tramterminus ter hoogte van het Dansaertpark samen met de verdere tramsporen richting Brussel.

De tramterminus wordt in die zin aangepast dat de tram geen lus meer zal moeten maken via de Brusselstraat - Guido Gezellestraat, maar rechtstreeks vanop de Brusselstraat naar de terminus in de Rob. Dansaertlaan kan rijden en op die manier ook weer vertrekt.

Met deze vernieuwing bood zich de opportuniteit aan voor onze gemeente om tegelijkertijd de weginrichting op de Brusselstraat richting Brussel conform te maken volgens de ligging ervan op het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk. Concreet betekent dit dat op de Brusselstraat, tussen de Rob.Dansaertlaan en de grens met Sint-Agatha-Berchem een dubbelrichtingsfietspad zal worden aangelegd.

Tevens zal de riolering moeten vervangen worden. 

Ontwerpplannen

  • De tramterminus en het perron worden aangepast. Er wordt een degelijk voetpad voorzien, met groenvoorziening en enkele parkeerplaatsen ter hoogte van de terminus.
  • De huidige rotonde wordt aangepast naar een voorrangsgeregeld 4 taks kruispunt, waarbij de lokale weg I, de as Dansaertlaan – Brusselstraat, voorrang krijgt. Vanaf het tankstation op de hoek zal het dubbelrichtingsfietspad dat er nu al aangelegd werd, doorlopen richting Brussel.
Ontwerpplan

Verloop van de werken

Bewonersbrief
  • Vanaf begin februari zullen de nutsmaatschappijen starten, zowel op de Rob. Dansaertlaan als op de Brusselstraat. Doorgang zal nog mogelijk zijn.
  • Vanaf 19 april starten de grote werken met als eerste fase het gedeelte van de Rob. Dansaertlaan, tussen de Guido Gezellestraat tot voorbij het rondpunt. Geen toegang mogelijk voor voertuigen, ook niet voor bewoners. Het Dansaertpark blijft steeds toegankelijk via de huidige ingang. Deze fase loopt normaal tot 9 juli 2021.
  • Vanaf 7 juni tot eind augustus 2021  start de fase van de Brusselstraat, tussen de Petrus Baeyensstraat en huisnummer 25.
  • Vanaf 5 juli tot eind augustus 2021 start de fase op de Brusselstraat, tussen huisnummer 25 en de August De Smedtstraat.

!! Deze planning kan nog evolueren. Bij de betrokkenen wordt steeds een aankondiging gebust. Voor specifieke vragen qua toegang (verhuizing, leveringen, etc) kan steeds contact opgenomen worden met de werfleiders ter plaatse.

CONTACTGEGEVENS:

Er is één centraal aanspreekpunt voor alle aspecten van de werf: mevr. Anne-Marie EELEN. Zij is bereikbaar, telefonisch op het gratis nummer 0800/21640 of per mail via anne-marie@mivb.brussels

Voor specifieke vragen of informatie over de werken van de nutsmaatschappijen kan u terecht bij De Watergroep, via 02/238.96.99 of via christophe.adam@dewatergroep.be