Heraanleg van de tramterminus en tramsporen op de Rob. Dansaertlaan – Brusselstraat + aanleg van fietspaden en nieuwe wegenis op de Brusselstraat

Wat gaat er gebeuren?

De MIVB plant een vernieuwing van hun traminfrastructuur vanaf de tramterminus ter hoogte van het Dansaertpark samen met de verdere tramsporen richting Brussel.

De tramterminus wordt in die zin aangepast dat de tram geen lus meer zal moeten maken via de Brusselstraat - Guido Gezellestraat, maar rechtstreeks vanop de Brusselstraat naar de terminus in de Rob. Dansaertlaan kan rijden en op die manier ook weer vertrekt.

Met deze vernieuwing bood zich de opportuniteit aan voor onze gemeente om tegelijkertijd de weginrichting op de Brusselstraat richting Brussel conform te maken volgens de ligging ervan op het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk. Concreet betekent dit dat op de Brusselstraat, tussen de Rob.Dansaertlaan en de grens met Sint-Agatha-Berchem een dubbelrichtingsfietspad zal worden aangelegd.

Tevens zal de riolering moeten vervangen worden. 

Ontwerpplannen

  • De tramterminus en het perron worden aangepast. Er wordt een degelijk voetpad voorzien, met groenvoorziening en enkele parkeerplaatsen ter hoogte van de terminus.
  • De huidige rotonde wordt aangepast naar een voorrangsgeregeld 4 taks kruispunt, waarbij de lokale weg I, de as Dansaertlaan – Brusselstraat, voorrang krijgt. Vanaf het tankstation op de hoek zal het dubbelrichtingsfietspad dat er nu al aangelegd werd, doorlopen richting Brussel.
Ontwerpplan

Verloop van de werken

  • Vanaf begin februari zullen de nutsmaatschappijen starten, zowel op de Rob. Dansaertlaan als op de Brusselstraat. Doorgang zal nog mogelijk zijn.
  • Vanaf 19 april starten de grote werken met als eerste fase het gedeelte van de Rob. Dansaertlaan, tussen de Guido Gezellestraat tot voorbij het rondpunt. Geen toegang mogelijk voor voertuigen, ook niet voor bewoners. Het Dansaertpark blijft steeds toegankelijk via de huidige ingang. Deze fase loopt normaal tot 9 juli 2021.
  • Vanaf 7 juni tot eind augustus 2021  start de fase van de Brusselstraat, tussen de Petrus Baeyensstraat en huisnummer 25.
  • Vanaf 5 juli tot eind augustus 2021 start de fase op de Brusselstraat, tussen huisnummer 25 en de August De Smedtstraat.

!! Deze planning kan nog evolueren. Bij de betrokkenen wordt steeds een aankondiging gebust. Voor specifieke vragen qua toegang (verhuizing, leveringen, etc) kan steeds contact opgenomen worden met de werfleiders ter plaatse.

CONTACTGEGEVENS:

Er is één centraal aanspreekpunt voor alle aspecten van de werf: mevr. Anne-Marie EELEN. Zij is bereikbaar, telefonisch op het gratis nummer 0800/21640 of per mail via anne-marie@mivb.brussels

Voor specifieke vragen of informatie over de werken van de nutsmaatschappijen kan u terecht bij De Watergroep, via 02/238.96.99 of via christophe.adam@dewatergroep.be

Veelgestelde vragen

De eerste werken starten begin februari 2021. Tot eind augustus wordt er zonder onderbreking verder gewerkt. Daarna moet de heraanleg van de stoepen, het fietspad en de parkeerzones in de Brusselstraat nog beginnen. Hiervoor wordt gerekend op 5 maanden. Een planning is nog niet opgesteld.

De woningen en handelszaken blijven toegankelijk te voet. Doorgaand verkeer zal volgens de fasering van de werken omgeleid worden. Het plaatselijk verkeer en de toegang tot garages/parkings blijft zoveel mogelijk behouden. Volgende periodes van onderbreking kunnen niet vermeden worden:

  • Dansaertstraat: van 19 april tot 9 juli 2021
  • Brusselstraat, tussen Baeyensstraat en nr. 25: van 7 juni tot einde augustus 2021
  • Brusselstraat, tussen nr. 25 en De Smedtstraat: van 5 juli tot einde augustus 2021

Deze planning kan nog licht evolueren. De betrokken gebouwen krijgen steeds vooraf een aankondiging in de bus. Voor specifieke behoeftes qua toegang (verhuizing, levering, enz.) kunt u contact opnemen met de werf.

Tijdens de periodes dat de rijweg effectief gesloten is voor voertuigen, worden huisvuil en PMD (afval in zakken) door de aannemer verzameld de ochtend van de normale ophaaldagen. U moet de zakken de avond voordien buiten zetten. In geval vergetelheid, krijgt u de week nadien een nieuwe kans. Glas en papier moet u zelf gratis naar het recyclagepark brengen.

Tijdens de periodes dat de rijweg effectief gesloten is voor voertuigen, of dat er een parkeerverbod geldt, kunt u parkeren in de omliggende straten buiten de werfzone.

Tijdens de verlofperiodes wordt er doorgewerkt. De aannemer zal waar mogelijk een ‘minder hinder’ steenslag aanbrengen. Er zal beperkte toegang zijn voor de bewonersvoertuigen. Het doorgaand verkeer blijft omgeleid.
OPGELET: dit geldt niet tijdens de periodes die vermeld zijn in de vraag ‘Kan ik tijdens de werken nog aan mijn woning?’

Handelaars die ernstige hinder ondervinden van de werken op het openbaar domein kunnen rekenen op een hinder- of sluitingspremie. Dit is een initiatief van het Vlaams Gewest, met het Vlaamse Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) als bevoegde instantie.

Indien je een levering hebt van grote en zware zaken, of je gaat verhuizen tijdens de werken of een aannemer komt bij jou werken uitvoeren: laat het ons weten. Dan kijken we er samen wat de mogelijkheden zijn om toegang te krijgen tot jouw woning.

Enerzijds zal er gewerkt worden met brieven wanneer er belangrijk nieuws is. Ook deze website zal up-to-date gehouden worden met alle nieuws.

Alles zal altijd in dienst blijven tijdens de werken. Eerst worden de nieuwe installaties geplaatst en aangesloten. Daarna pas worden de oude installaties buiten dienst gezet.

Er is één centraal aanspreekpunt voor alle aspecten van de werf: mevrouw Anne-Marie EELEN. Zij is bereikbaar telefonisch op het gratis nummer 0800/21 640 of per mail op Anne-Marie.Eelen@mivb.brussels.

Voor specifieke informatie over de werken van de nutsbedrijven, kunt u ook terecht bij De Watergroep, die deze werken beheert, op het 02/238.96.99 of via Christophe.adam@dewatergroep.be.

Deze mensen zijn niet bereikbaar buiten de werfuren. In geval van een defect of voor dringende zaken, kunt u bij de betrokken wachtdiensten terecht.