Grofvuil

COVID-19 maatregelen

Tijdens deze periode kan u Vites telefonisch niet bereiken. Gelieve ten laatste 1 week voor de ophaaldag een e-mail te sturen naar info@vites.be voor de ophaling van uw grofvuil.

Wat

Wel:

Wat wel (correctie):  Niet recycleerbaar huishoudelijk afval dat te groot of te zwaar voor een gewone gemeentelijke huisvuilzak, zoals kapotte tuinstoelen, matrassen, groot speelgoed...

Niet:

Geen recycleerbaar hout, papier/karton, PMD, glas, snoeihout en ander groenafval, afvalzakken, gevaarlijk afval, autobanden, asbestcement, niet-brandbaar bouwafval (stenen, cellenbeton, sanitair…), recycleerbare plastics, afgedankte elektrische en elektronische apparaten

Procedure

Het is verplicht altijd eerst te bellen naar Kringwinkel ViTeS (Televil) (02 255 19 40 of 070222 002), ten laatste 1 week voor de ophaaldag, die wordt vermeld op de afvalkalender. Er zijn 4 vaste ophaaldagen per jaar. Een tussentijdse spoedinzameling is mogelijk mits aparte afspraak en extra-tarief. Het aangerekende bedrag is meteen bij inzameling te betalen met bankkaart. De aanvrager moet dus aanwezig zijn.

Voor hout zijn er twee aparte ophaaldagen per jaar. Enkel op aanvraag zoals bij de grofvuilinzameling.

Grofvuil en hout kunnen ook naar het recyclagepark gebracht worden, tegen betaling.

Bedrag

  • Grofvuil: 0,30€ / kg (min.10€). Max. 2m³, max. 40kg per stuk
  • Hout: 0,05€ / kg (min.10€). Max. 2m³

Uitzonderingen

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten, textiel en herbruikbaar grofvuil worden gratis aan huis opgehaald door Televil op afspraak.