Dijle- en Zennebekken

Het Dijle-Zennebekken wordt gevormd door de Vlaamse delen van de afstroomgebieden van de Dijle en van de Zenne. Het grootste deel van het bekken (87%) ligt in de provincie Vlaams-Brabant, waaronder Dilbeek.

Op basis van de huidige waterkwaliteit en de afstand tot de opgelegde normen van de kaderrichtlijn Water zijn in het Dijle-Zennebekken twee speerpuntgebieden (IJse en Laan) aangeduid. In deze gebieden willen we in 2021 een goede watertoestand bereiken. Ook in elf aandachtsgebieden staat een gebiedsgerichte werking voorop, zodat hier al de eerste stappen gezet worden om in 2027 een goede watertoestand te bereiken.

De gemeente Dilbeek zetelt in het bekkenbestuur.

Website