Burgemeester

De burgemeester staat aan het hoofd van de gemeente en vertegenwoordigt de centrale overheid. Hij is de voorzitter van het college van burgemeester en schepenen. Daarnaast is de burgemeester hoofd van de bestuurlijke politie. Ook is hij voorzitter van het vast bureau. De burgemeester wordt benoemd voor een periode van 6 jaar.

Besluiten